Just another WordPress site
 
نامناسب

نامناسب

این یک صفحه ی نمونه است. این با یک پست وبلاگ متفاوت است زیرا در یک مکان باقی می ماند و در ناوبری سایت شما (در اکثر مضامین) نشان داده می شود. اکثر مردم با یک صفحه درباره شروع می کنند که آنها را به بازدیدکنندگان بالقوه سایت معرفی می کند. ممکن است چیزی شبیه این بگوید:

به عنوان یک کاربر جدید وردپرس، باید به داشبورد خود بروید تا این صفحه را حذف کنید و صفحات جدیدی برای محتوای خود ایجاد کنید. خوش بگذره!

One comment

Leave a Reply